Kullanım Koşulları ve Gizlilik

TRT’ye ait TRT.ARŞİV internet sitesinin sorumluluğuna, yasal haklarına gizlilik poliçesi ve ziyaretçilerin güvenliği konuları hakkında bilgi sahibi olun.

TRT ARŞİV internet sitesine hoş geldiniz. Bu internet sitesinde yer alan bilgilerin ve malzemelerin, görsel unsurların ve bunların düzenlenmelerinin telif hakkı, aksi açıkça belirtilmediği sürece, TRT’ye(Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'na) aittir ve bu siteyi ziyaret edenlerin bilgi güvenliği TRT için önem taşımaktadır. Bu metin, bilgi güvenliği ile ilgili sizi bilgilendirmek üzere hazırlanmıştır.

Site sayfalarını kişisel herhangi bir bilgi vermeden dilediğiniz sıklıkta ziyaret edebilirsiniz. Web sitemizi ziyaretinizde kişisel bilgileriniz, sadece sizin bilginiz dâhilinde sizden temin edilebilmektedir. Sizin bilginiz ile bizim tarafımızdan kayıt altına alınan kişisel bilgileriniz TRT tarafından korunmaktadır. Bu nedenle, söz konusu kişisel bilgiler sizin haberiniz veya onayınız olmadan ya da hukuksal yükümlülük altında bulunulmadığı sürece tarafımızdan diğer kişilere verilmeyecektir. Bilgiler, TRT'nin yazılı izni olmaksızın dağıtılamaz, kiralanamaz, çoğaltılamaz, alt lisansla kullandırılamaz, değiştirilemez, ticari bir amaçla kullanılamaz. Kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir.

Kayıt için kullandığınız e-posta adresiniz sadece aktivasyon ve üyeliğinizle ilgili bilgilendirme iletileri göndermek için kullanılacak ve yasal zorunluluklar veya izniniz haricinde kesinlikle 3. şahıs ve kurumlarla paylaşılmayacaktır.

Bilgi güvenliğinizi sağlamak amacı ile sizlerin de şifrelerinizi kimse ile paylaşmamanızın gerekliliğini vurgulamak isteriz. Bu internet sitesinde verilen bilgiler, "olduğu gibi", "mevcut olduğu şekilde" sağlanmaktadırlar. TRT bu bilgilerin doğruluklarını, yeterliliklerini ve eksiksizliklerini garanti etmemekte ve bu bilgilerdeki hatalar ya da eksiklikler nedeniyle sorumluluğu, açık bir şekilde reddetmektedir. Bu bilgilerle TRT üçüncü şahıslara yönelik olanlar da dâhil olarak mülkiyet, satılabilirlik, doğruluk, güvenilirlik, kesinlik, belirli bir amaç için uygunluk ve/veya bilgisayar virüsü bulunmamasına ilişkin garantiler dâhil ancak bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla, zımnen, açıkça ya da yasal olarak hiçbir garanti vermemektedir.

Elektronik posta iletişiminde söz konusu mesaj şifrelenmediği takdirde mesajın güvenliğinin garanti altına alınamadığını ve göndereceğiniz elektronik postaların güvenliğinden sizlerin sorumlu olduğunu hatırlatmak isteriz.

Web sitemizde TRT tarafından işletilmeyen diğer web sitelerine bağlantılar verebiliriz. Bu web sitelerinden herhangi birini ziyaret ederseniz o sitenin gizlilik ve diğer politikalarını gözden geçirmelisiniz. Diğer şirketlerin politika ve uygulamalarından sorumlu olmadığımızı belirtmek isteriz.

Bu internet sitesinin kullanımı sırasında herhangi bir performans arızası, hata, eksiklik, kesinti, kusur, işletme ve/veya nakilde gecikme, bilgisayar virüsü ve/veya hat ve/veya sistem arızası sonucu doğrudan ya da dolaylı ortaya çıkan zarar, ziyan ve masraflar dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere hiçbir zarar ve ziyandan, TRT ve/veya çalışanları, bu tür bir zarar ve ziyan olasılığından haberdar edilmiş olsalar dahi, sorumlu olmazlar.

Gerek bu internet sitesinden bağlantılar verilen sitelerdeki, gerekse de diğer internet sitelerine bağlantıların riski, kullanıcıya aittir. Bu sitelerde verilen bilgilerin doğruluğu ile bu sitelerden verilen diğer bağlantıların nitelikleri TRT tarafından araştırılmamış ve doğrulanmamıştır.

TRT, bu internet sitesinde yer alan bütün materyal ve hizmetleri, sayfaları, bilgileri, görsel unsurları önceden bildirimde bulunmadan değiştirme hakkını saklı tutar.

Doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Kullanıcı içeriklerin dışında kalan diğer görsel, işitsel materyallerin yasaların emredici hükümlerine uygun olacağını, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, ilgili yönetmelik ve tebliğler, Reklam Kurulu Mevzuatı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Mevzuatına ve yürürlükteki diğer tüm ilgili mevzuata uygun olacağını kabul, beyan ve taahhüt etmiştir. TRT’ye bununla ilgili bir uyarı, idari bir ceza ve/veya herhangi bir müeyyide uygulanması ve/veya uygulanacağının bildirilmesi durumunda, TRT yanında müdahale ederek sorumluluğu derhal üstleneceğini, tahakkuk ettirilebilecek para cezalarını TRT adına ikinci bir ihtar, ihbar ve mahkeme kararına gerek kalmaksızın nakden ve defaten ödeyeceğini gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.